logo
 • CẤP CỨU
  0225.3.555.115
 • HOTLINE SẢN / NHI
  0225.3.959.999 / 0225.3.859.999
 • GIỜ LÀM VIỆC
  24h/24h
Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
Cấp bậc BSCKI
Chứng Chỉ
 • Siêu âm tim cơ bản
 • Chọc hút sinh thiết và dẫn lưu các khối u
 • VABB
 • Siêu âm Sản
 • IOTA
Nơi Khám Tầng 2, 3
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon