logo
  • CẤP CỨU
    0225.3.555.115
  • HOTLINE
    0225.3.959.999 / 0225.3.859.999
  • GIỜ LÀM VIỆC
    24h/24h
Chuyên khoa Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa
Chức danh Ths.Bs
Nơi Khám Tầng 13 - Khoa Truyền nhiễm

+ Chuyên ngành: Nhi khoa

+ Chức vụ: Bác sĩ Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

+ Quá trình đào tạo:

1997-2004: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại  trường Đại học y dược Hải phòng

2008-2010: Tốt nghiệp khoá bác sĩ sau đại học hệ thạc sĩ chuyên ngành Nhi

+ Quá trình công tác:

2004- 2012: Bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng

2012- 2018: Bác sĩ khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

2018 – 12/2020: Bác sĩ khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Từ 1/2021 – nay: Bác sĩ khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon