logo
  • CẤP CỨU
    0225.3.555.115
  • HOTLINE
    0225.3.959.999 / 0225.3.859.999
  • GIỜ LÀM VIỆC
    24h/24h
Chuyên khoa Sản Phụ khoa
Chức danh Bác sĩ
Nơi Khám Tầng 6,7,8 - Khoa Theo dõi và chăm sóc sau sinh

+ Chuyên ngành: Sản Phụ khoa

+ Chức vụ: Bác sĩ Khoa Theo dõi và chăm sóc sau sinh Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

+ Quá trình đào tạo:

2012 – 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y dược Hải Phòng

2018 – 2019: Tốt nghiệp Bác sĩ định hướng Sản Phụ khoa Bệnh viện Phụ Sản Trung ương

+ Quá trình công tác:

2018 – 12/2020: Bác sĩ tại Khoa Sản 1, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Từ 1/2021 – nay: Bác sĩ Khoa Theo dõi và chăm sóc sau sinh Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

+ Chứng chỉ:

Chứng chỉ Định hướng Sản Phụ khoa của Bệnh viện Từ Dũ

+ Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon