logo
  • CẤP CỨU
    0225.3.555.115
  • HOTLINE SẢN / NHI
    0225.3.959.999 / 0225.3.859.999
  • GIỜ LÀM VIỆC
    24h/24h
Chuyên khoa Sản phụ khoa
Cấp bậc Bác sĩ
Chứng Chỉ
  • Hành nghề Sản phụ khoa
Nơi Khám Tầng 2
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon