logo
  • CẤP CỨU
    0225.3.555.115
  • HOTLINE
    0225.3.959.999 / 0225.3.859.999
  • GIỜ LÀM VIỆC
    24h/24h
Chuyên khoa Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa
Chức danh Bác sĩ
Nơi Khám Tầng 13 - Khoa Truyền nhiễm

+ Chuyên ngành: Nhi khoa

+ Chức vụ: Bác sĩ Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

+ Quá trình đào tạo:

2010 – 2016: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Bệnh viện Nhi Trung ương

+ Quá trình công tác:

2016 – 12/2020: Bác sĩ khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Từ 1/2021 – nay: Bác sĩ khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

+ Chứng chỉ:

Chứng chỉ cấp cứu Nhi khoa cơ bản+ Hồi sức Nhi khoa cơ bản

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon