logo
  • CẤP CỨU
    0225.3.555.115
  • HOTLINE SẢN / NHI
    0225.3.959.999 / 0225.3.859.999
  • GIỜ LÀM VIỆC
    24h/24h
Chuyên khoa CK Nhi
Nơi Khám Khu khám bệnh tầng 3
 Học Vị BSCK I
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
 
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon