logo
  • CẤP CỨU
    0225.3.555.115
  • HOTLINE SẢN / NHI
    0225.3.959.999 / 0225.3.859.999
  • GIỜ LÀM VIỆC
    24h/24h
Chuyên khoa Phục hồi chức năng
Cấp bậc Bác sĩ
Ngoại ngữ
  • Tiếng Anh
Nơi Khám Tầng 12
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon