logo
 • CẤP CỨU
  0225.3.555.115
 • HOTLINE
  0225.3.959.999 / 0225.3.859.999
 • GIỜ LÀM VIỆC
  24h/24h
Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
Cấp bậc BSCKI
Chứng Chỉ
 • CĐHA Thần Kinh
 • CĐHA Lồng Ngực
Nơi Khám Tầng 2,3
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon