logo
 • CẤP CỨU
  0225.3.555.115
 • HOTLINE SẢN / NHI
  0225.3.959.999 / 0225.3.859.999
 • GIỜ LÀM VIỆC
  24h/24h
Chuyên khoa Sản phụ khoa
Cấp bậc BSCKI
Chứng Chỉ
 • Siêu âm Sản phụ khoa
 • Chẩn đoán dị tật trước sinh
Nơi Khám Tầng 2-3
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon