logo
  • CẤP CỨU
    0225.3.555.115
  • HOTLINE SẢN / NHI
    0225.3.959.999 / 0225.3.859.999
  • GIỜ LÀM VIỆC
    24h/24h
Chuyên khoa Xét nghiệm
Cấp bậc Thạc sĩ. Bác sĩ
Chứng Chỉ
Nơi Khám Tầng 2

+ Chuyên ngành: Xét nghiệm

+ Chức vụ: Trưởng khoa Xét nghiệm

+ Quá trình đào tạo:

1980 – 1981: Lưu học sinh Nga Học viện Quân y – Học viện kỹ thuật quân sự

1981 – 1987: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa –  Học viện Quân y

1996 – 1998: Học viên lớp Cao học 5 Hoá sinh – Học viện Quân y

07/1999: Thạc sĩ chuyên ngành Hoá Sinh – Học viện Quân Y

+ Quá trình công tác:

1987 – 1989: Bệnh xá phó tại mặt trận 979 Campuchia

1989 – 1993: Bệnh xá trưởng trung đoàn 3 sư 330 quân khu 9

1993 – 1996: Bác sĩ Trung tâm Y tế Kiến An Hải Phòng

1999: Bác sĩ Sinh hoá Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

05/2010: Phó Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

06/2015 – 11/2019: Phó Giám đốc kiêm Phụ trách Khoa Hoá Sinh – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

01/2020: Phó trưởng khoa Xét Nghiệm Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

11/2020 – nay: Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

+ Ngôn ngữ: Tiếng Anh

ĐẶT LỊCH KHÁM
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon