logo
  • CẤP CỨU
    0225.3.555.115
  • HOTLINE SẢN / NHI
    0225.3.959.999 / 0225.3.859.999
  • GIỜ LÀM VIỆC
    24h/24h

Chức năng nhiệm vụ chính

1.Khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp Phục hồi chức năng – YHCT trong điều trị bệnh lý ở Sản khoa- Nhi khoa

2. Khám, đánh giá, lập chương trình và can thiệp cho bệnh nhân điều trị ngoại trú tại khoa PHCN

3. Kết hợp với các khoa lâm sàng điều trị một số bệnh sau chấn thương, bệnh nội khoa.

4. Đánh giá , tư vấn và hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Cơ cấu tổ chức

NHÂN LỰC

1.Khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp Phục hồi chức năng – YHCT trong điều trị bệnh lý ở Sản khoa- Nhi khoa

2. Khám, đánh giá, lập chương trình và can thiệp cho bệnh nhân điều trị ngoại trú tại khoa PHCN

3. Kết hợp với các khoa lâm sàng điều trị một số bệnh sau chấn thương, bệnh nội khoa.

4. Đánh giá , tư vấn và hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon