Thông báo: Áp dụng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với Trung tâm Tâm bệnh – Tự kỷ và Trung tâm Phục hồi chức năng

Thông báo: Áp dụng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với Trung tâm Tâm bệnh – Tự kỷ và Trung tâm Phục hồi chức năng

Để đảm bảo tối ưu quyền lợi của khách hàng, bắt đầu từ ngày 07/12/2023, Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng chính thức áp dụng chế độ Bảo hiểm y tế đối với các khách hàng tới khám và điều…

Read more