Trung tâm Tâm bệnh – Tự kỷ ra đời: Đồng hành cùng con hoà nhập, cho con tự tin phát triển

Trung tâm Tâm bệnh – Tự kỷ ra đời: Đồng hành cùng con hoà nhập, cho con tự tin phát triển

Khi sinh con ba mẹ nào cũng mong muốn con mình mạnh khỏe. Mạnh khỏe ở đây ngoài thể chất khỏe còn có sức khỏe về mặt tinh thần. Ngày nay, tỉ lệ trẻ em có vấn đề về rối loạn phát triển như: chậm nói,…

Read more