Bệnh viện Quốc Tế Sản Nhi Hải Phòng triển khai thanh toán viện phí bằng QR Code động

Bệnh viện Quốc Tế Sản Nhi Hải Phòng triển khai thanh toán viện phí bằng QR Code động

Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt thanh toán viện phí của Chính phủ, ngoài phương thức thanh toán qua máy quẹt thẻ POS, từ ngày 22/02/2023,…

Read more