Tiêu chảy do Rota virus đang vào mùa, ba mẹ cần phòng bệnh cho trẻ

Tiêu chảy do Rota virus đang vào mùa, ba mẹ cần phòng bệnh cho trẻ

Ba mẹ có biết 95% trẻ em đều bị nhiễm tiêu chảy cấp do Rota virus ít nhất một lần trước 5 tuổi. Đây cũng là nguyên nhân nhập viện của trên 50% ca tiêu chảy nặng ở trẻ nhỏ. Một số biến chứng nguy…

Read more