Đoàn thẩm định Bộ Y Tế thẩm định, cấp phép hoạt động Trung tâm Nhi khoa Quốc tế, Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

Đoàn thẩm định Bộ Y Tế thẩm định, cấp phép hoạt động Trung tâm Nhi khoa Quốc tế, Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

Sáng ngày 14/10/2023, Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng đã đón đoàn công tác của Bộ Y tế về thẩm định cấp giấy phép hoạt động cho Trung tâm Nhi khoa Quốc tế thuộc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải…

Read more