Bơm thông lệ đạo gây mê: Phương pháp hiệu quả trong điều trị tắc lệ đạo ở trẻ nhỏ

Bơm thông lệ đạo gây mê: Phương pháp hiệu quả trong điều trị tắc lệ đạo ở trẻ nhỏ

Tắc lệ đạo là hiện tượng tắc ống lệ mũi gây nên ướt mắt, chảy nước mắt ở trẻ. Là bệnh bẩm sinh hoặc mắc phải. Tắc lệ đạo có thể ở một hoặc hai bên mắt của trẻ. Một số biểu hiện nhận…

Read more