Thông báo chuyển hoạt động khám chữa bệnh nhi sang Tòa nhà B – Trung Tâm Nhi Khoa Quốc Tế

Thông báo chuyển hoạt động khám chữa bệnh nhi sang Tòa nhà B – Trung Tâm Nhi Khoa Quốc Tế

Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi xin thông báo tới Quý khách: Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và với mong muốn phục vụ tốt hơn nữa, tất cả các hoạt động khám bệnh Nhi sẽ chuyển sang tòa nhà B –…

Read more