Tổ chức thành công đại hội đại biểu công đoàn bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công đại hội đại biểu công đoàn bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 04/03, Công đoàn Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn Bệnh viện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Về phía khách mời, đại hội vinh dự được…

Read more