THỜI ĐIỂM GIAO MÙA: CẨN THẬN CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

THỜI ĐIỂM GIAO MÙA: CẨN THẬN CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

Thời điểm giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp hoạt động mạnh. Bệnh hô hấp là…

Read more