Tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng giao tiếp cơ bản của nhân viên y tế trong khám chữa bệnh hướng đến sự hài lòng của người bệnh” cho CBNV y tế hệ thống Bệnh viện, Phòng khám thuộc Tổng công ty Hàng Kênh

Tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng giao tiếp cơ bản của nhân viên y tế trong khám chữa bệnh hướng đến sự hài lòng của người bệnh” cho CBNV y tế hệ thống Bệnh viện, Phòng khám thuộc Tổng công ty Hàng Kênh

Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng giao tiếp của cán bộ, nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc, nâng tầm giá trị thương hiệu và tạo…

Read more