Học STAT tại Bệnh viện Quốc tế Sản nhi Hải Phòng

Học STAT tại Bệnh viện Quốc tế Sản nhi Hải Phòng

Được sự đồng ý của tổ chức Project Viet Nam, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Quốc Tế Sản Nhi Hải Phòng, tổ chức lớp bồi dưỡng “Công cụ STAT- Sàng…

Read more