Tổ chức thành công hội thảo tiền sản dành riêng cho các mẹ bầu tại công ty LG Display Hải Phòng tháng 02/2023

Tổ chức thành công hội thảo tiền sản dành riêng cho các mẹ bầu tại công ty LG Display Hải Phòng tháng 02/2023

Với mong muốn lan toả kiến thức về mang thai an toàn – sinh con khoẻ mạnh tới với thật nhiều mẹ bầu trên địa bàn thành phố, giúp các mẹ bầu bận rộn dễ dàng sắp xếp thời gian tham gia, vào chiều ngày…

Read more