Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Khắc Nam đi thăm, tặng quà Hệ thống các Bệnh viện thuộc Tổng công ty Hàng Kênh nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2024)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Khắc Nam đi thăm, tặng quà Hệ thống các Bệnh viện thuộc Tổng công ty Hàng Kênh nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2024)

Sáng 26/02, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Khắc Nam đi thăm, tặng quà Hệ thống các Bệnh viện thuộc Tổng công ty Hàng Kênh nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2024).  Cùng dự…

Read more