Mổ lấy thai thành công cho sản phụ có nhóm máu hiếm Rh(-)

Mổ lấy thai thành công cho sản phụ có nhóm máu hiếm Rh(-)

Xét nghiệm và quản lý thai kỳ có vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa những yếu tố nguy cơ của sản phụ trước sinh. Ví dụ nhóm máu hiếm là một điển hình khi các mẹ làm xét nghiệm tại Bệnh viện….

Read more