Thực hiện Quyết định số 3186/QĐ-BYT ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022, sáng nay 23/03/2023, Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng đã tiếp đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2022 của Sở Y tế Hải Phòng.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế do TS. Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng – Trưởng đoàn, cùng các thành viên đã đến kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện.

Theo đó, nội dung kiểm tra gồm các phần: Thông tin, số liệu hoạt động Bệnh viện; Đánh giá bộ tiêu chí chất lượng; Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; Kiểm tra công tác an toàn phòng chống dịch COVID-19; Kiểm tra công tác cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 và người bệnh khác; Áp dụng CNTT trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và Kiểm tra việc phản hồi một số văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước.Đoàn kiếm của Sở Y tế đánh giá cao phần Khảo sát sự hài lòng của người bệnh. Theo đó, tỷ số hài lòng toàn diện của người bệnh đạt 90%, tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại đạt 100%. Điều này cho thấy trong năm 2022, Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng đã có những nỗ lực hết mình trong việc cải tiến chất lượng bệnh viện toàn diện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022, bệnh viện đạt 261/332 điểm. Kết quả đánh giá 82/83 tiêu chí chất lượng: điểm trung bình chung của các tiêu chí bệnh viện đạt là 4,08.


Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục để bệnh viện hoàn thiện hơn, để có thể đem lại chất lượng phục vụ tốt nhất, mang lại sự hài lòng cho người dân.


Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao những đóng góp của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng thời, động viên toàn thể cán bộ bệnh viện, phát huy những kết quả đạt được sẽ tiếp tục rà soát để có hướng phát triển hơn nữa về chuyên môn và tiếp tục thực hiện tốt công tác chất lượng bệnh viện trong năm 2023.


Tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, TS.BSCKII Phạm Thu Xanh – Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng đã cảm ơn những ý kiến đánh giá, cũng như góp ý giúp cho bệnh viện phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Bệnh viện sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí để cải tiến chất lượng khám , chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân.


Leave a reply