Chậm phát triển vận động ở trẻ: Cha mẹ cần hết sức lưu ý

Chậm phát triển vận động ở trẻ: Cha mẹ cần hết sức lưu ý

Sự phát triển vận động của trẻ thường diễn ra theo trình tự các mốc quen thuộc mà chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi được. Tuy nhiên, ở nhiều trẻ quá trình này bị chậm so với lứa tuổi. Trẻ có thể…

Read more