Thông báo tuyển dụng bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Sản Phụ khoa và Nhi khoa

Thông báo tuyển dụng bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Sản Phụ khoa và Nhi khoa

Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng vị trí: 𝐁𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ 𝐜𝐡𝐚̂̉𝐧 đ𝐨𝐚́𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐡𝐢…

Read more