Tái kiểm định chứng nhận RTAC tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

Tái kiểm định chứng nhận RTAC tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (HP Fertility) đã trải qua 2 ngày (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 16/01/2024) để hoàn tất tái kiểm định lần thứ nhất bởi đoàn kiểm định chất lượng IVF quốc tế theo chuẩn…

Read more