Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (HP Fertility) đã trải qua 2 ngày (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 16/01/2024) để hoàn tất tái kiểm định lần thứ nhất bởi đoàn kiểm định chất lượng IVF quốc tế theo chuẩn RTAC.
Kết quả sau một năm làm việc “chuẩn chất lượng” và 2 ngày tái kiểm định, dưới sự kiểm tra và thẩm định kỹ lưỡng bởi Ms. Donna Close – chuyên gia về IVF hàng đầu tại Australia, một trong những đại diện của cơ quan kiểm định quốc tế từ RTAC, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (HP Fertility) đã đạt được chứng nhận cao quý RTAC một lần nữa.
Chứng nhận RTAC là quy chuẩn chung trong quản trị và thúc đẩy nâng cao chất lượng dành cho các Đơn vị Hỗ trợ sinh sản. Chứng nhận được xây dựng và thẩm định bởi Ủy ban Chứng nhận chất lượng về Kỹ thuật sinh sản (Reproductive Technology Accreditation Committee – RTAC) thuộc Hiệp hội Sinh sản Úc (Fertility Society of Australia – FSA). Trung tâm Hỗ trợ sinh sản HP Fertility là trung tâm đầu tiên tại Hải Phòng và là trung tâm thứ 4 trong khu vực phía Bắc đạt chứng nhận quốc tế này. Với sự công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế RTAC thêm một lần nữa, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (HP Fertility) đã khẳng định chuyên môn và vị thế của mình trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản tại khu vực, để tiếp tục thực hiện sứ mệnh mang những giá trị chuẩn mực tầm quốc tế phụng sự cho cộng đồng và góp phần vào sự phát triển của y tế cả nước.
Leave a reply