Giao tiếp tăng cường thay thế (AAC): Phương pháp hiệu quả trong điều trị Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ

Giao tiếp tăng cường thay thế (AAC): Phương pháp hiệu quả trong điều trị Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ

Những rối loạn về tâm lý của trẻ ngày nay do nhiều yếu tố nên tỷ lệ mắc ngày một tăng. Và một trong số những hội chứng tâm lý phổ biến ở trẻ hiện nay là Rối loạn phổ tự kỷ. Đây là một rối…

Read more