Cảnh báo: Dị vật pin cúc, hiểm hoạ khôn lường với trẻ em

Cảnh báo: Dị vật pin cúc, hiểm hoạ khôn lường với trẻ em

Nếu dị vật mũi là một cấp cứu trong chuyên ngành Tai Mũi Họng thì dị vật viên pin cúc ở mũi là một tối cấp cứu. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự gia tăng của thiết bị…

Read more