Cẩn trọng hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em (OSAS: Obstructive sleep apnea syndrome)

Cẩn trọng hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em (OSAS: Obstructive sleep apnea syndrome)

Hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ (OSAS) là sự lặp đi lặp lại hiện tượng tắc nghẽn một phần hay hoàn toàn đường hô hấp trên khi ngủ dẫn đến hậu quả giảm thở hoặc ngừng thở hoàn toàn. Ở…

Read more