Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng tổ chức khoá đào tạo “Hồi sức sơ sinh trong phòng sinh” cho cán bộ và nhân viên y tế

Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng tổ chức khoá đào tạo “Hồi sức sơ sinh trong phòng sinh” cho cán bộ và nhân viên y tế

Nhằm nâng cao chất lượng trong công tác hồi sức cấp cứu, chăm sóc sơ sinh và các bệnh nhi, Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng tổ chức khóa đào tạo “Hồi sức sơ sinh trong phòng sinh” cho các bác sĩ,…

Read more