Khám tật khúc xạ mắt nên được thực hiện định kỳ cho con ba mẹ nhé!

Khám tật khúc xạ mắt nên được thực hiện định kỳ cho con ba mẹ nhé!

Với những người làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn con mình có được một đôi mắt sáng khỏe, đó là tiền đề để bé học tập, vui chơi và hòa nhập tốt hơn với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, trong những…

Read more