Đánh giá khuyết tật học tập để có sự hỗ trợ từ nhà trường

Đánh giá khuyết tật học tập để có sự hỗ trợ từ nhà trường

Khuyết tật học tập là những trẻ có vấn đề về khả năng cốt lõi như tiếp thu và vận dụng khả năng đọc, nói, viết, làm toán và thường được chia thành ba loại : Rối loạn khả năng nói hoặc rối loạn…

Read more