Sở y tế Hải Phòng kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2022 tại bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

Sở y tế Hải Phòng kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2022 tại bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

Thực hiện Quyết định số 3186/QĐ-BYT ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022,…

Read more