Hội thảo phòng chống té ngã trong bệnh viện

Hội thảo phòng chống té ngã trong bệnh viện

Một bệnh viện có chất lượng cao, xanh-sạch-đẹp thì chưa đủ, bệnh viện phải là nơi an toàn cho người bệnh. Trong hai ngày 10-11/01, với chủ trương phát triển hệ thống Bệnh viện, Phòng khám một cách toàn…

Read more