Phương pháp nắn kín và cố định trong (CRIF) – bước tiến mới trong phẫu thuật điều trị chấn thương chỉnh hình cho trẻ

Phương pháp nắn kín và cố định trong (CRIF) – bước tiến mới trong phẫu thuật điều trị chấn thương chỉnh hình cho trẻ

Phẫu thuật ít xâm lấn trong điều trị gãy xương bằng máy C-Arm là phương pháp tiên tiến, hiện đại, ứng dụng sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Kỹ thuật phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng…

Read more