Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng tổ chức buổi sinh hoạt chủ đề ” An toàn truyền máu trong một số chuyên khoa” cho CBNV y tế hệ thống các bệnh viện thuộc Tổng công ty Hàng Kênh

Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng tổ chức buổi sinh hoạt chủ đề ” An toàn truyền máu trong một số chuyên khoa” cho CBNV y tế hệ thống các bệnh viện thuộc Tổng công ty Hàng Kênh

Nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng kết hợp cùng Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm (Mitalab) tổ chức buổi sinh…

Read more