Thời điểm “vàng” can thiệp giúp trẻ tự kỷ sớm hoà nhập

Thời điểm “vàng” can thiệp giúp trẻ tự kỷ sớm hoà nhập

Hiện nay, trước thực trạng trẻ rối loạn phổ tự kỷ ngày càng gia tăng, nếu như không được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của trẻ. Trong giai đoạn…

Read more