Thiên thần nhỏ cùng mẹ “vượt ngàn cây số” để chào đời

Thiên thần nhỏ cùng mẹ “vượt ngàn cây số” để chào đời

“Tôi phát hiện ra Bệnh Hội chứng thân hư” ở tuần thứ 19 (6/2023) tại Nam Kinh, Trung Quốc. Bệnh này trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều khi gần như không có thuốc gì hay thủ thuật y tế nào chữa…

Read more