Trẻ chậm nói có cần can thiệp sớm không ?

Trẻ chậm nói có cần can thiệp sớm không ?

“Con tôi cái gì cũng biết chỉ mỗi chưa biết nói thôi”. Đó là câu nói phổ biến của các bậc cha mẹ khi có con đã được 24 tháng tuổi bị chậm nói. Trên thực tế sau khi được thăm khám, kết quả cho thấy…

Read more