Ngân hàng tinh trùng tại HP Fertility – hi vọng cho những cặp vợ chồng vô sinh không có tinh trùng

Ngân hàng tinh trùng tại HP Fertility – hi vọng cho những cặp vợ chồng vô sinh không có tinh trùng

Ngân hàng tinh trùng là gì?             Ngân hàng tinh trùng là nơi lưu trữ các mẫu tinh trùng được trữ đông, hoạt động vì mục đích nhân đạo: hỗ trợ sinh con cho các cặp vợ chồng vô sinh mà nguyên…

Read more